Trondheim Bluesklubb, god musikk siden 1981

Vedtekter

Vedtekter for Trondheim Bluesklubb

1. Trondheim Bluesklubb har som formål å:

*Fremme interessen for blues, samt gjøre kjent dens opprinnelse og videre utvikling fram til i dag.

*Skape muligheter for lokale bluesutøvere og stimulere til egenaktivitet gjennom å la dæm få spille på klubbens arrangement, opplyse om økonomiske støtteordninger og formidle kontakt med andre bluesklubber. 

*Arrangere konserter med bluesartister med spesielt henblikk på å få dyktige, men ukjente utøvere fram i lyset.

Klubben skal drives på idealistisk basis.
Ved nedleggelse av klubben skal ett medlemsmøte avgjøre fordelingen av eventuelt overskudd.

2. Klubbens aktiviteter vil i hovedsak bestå av konserter med levende musikk, i første rekke blues, men også andre beslektede musikkformer.

*Konserter og klubbkvelder skal være åpne for alle.

3. Medlemskap i Trondheim Bluesklubb kan løses av alle og medlemskapet gir: 

*Rett til redusert billettpris på klubbens arrangementer.

*Tidsbegrenset forkjøpsrett på TBKs konsertbilletter.

*Bluesnews fritt tilsendt

*Rett til medlemspris på arrangement i regi av andre medlemsforeninger i Norsk Bluesunion og diverse rabatter NBU har forhandlet seg frem til.

4. Klubbens høyeste organ er årsmøte, som velger styret og fastsetter meldlemskontigent. Årsmøte er åpent for alle og klubbens medlemmer har stemme- og forslagsrett.

5. Styret skal minst bestå av leder, bookingansvarlig, kasserer, sekretær, jobblagskontakt og ett styremedlem. Det bør sitte en musikerrepresentant i styret. To av styremedlemmene skal velges for to år av gangen. Styret er ansvarlig for klubbavisen klubbnytt.

6. For å endre vedtektene kreves 2/3 flertall av årsmøte.

Vedtatt Trondheim 22.01.1997.

Våre sponsorer

  • Maxspill

  • Buvik Elektro

  • Bjørklund

  • Bær

  • Krambua